Vad är detta?

I mitt yrkesliv arbetar jag som förhandlingschef på Journalistförbundet. I ett tidigare yrkesliv arbetade jag som journalist. På min fritid skriver jag, när tid och lust finns. I detta nyhetsbrev försöker jag förena min nuvarande roll och min tidigare roll, mina yrkesfrågor och mina privata intressen, genom att bevaka och analysera utvecklingen på arbetsmarknaden. Jag fokuserar huvudsakligen på det som kommit att kallas plattformsekonomin och på arbetsmarknadens gråzoner, men utesluter inte att jag även kan komma att skriva om annat.

Prenumerera gärna

Jag tar inte betalt för detta nyhetsbrev, men prenumerera gärna och sprid det gärna vidare, om frågorna intresserar dig.