Ska uppdragsgivare ha ett utökat ansvar för arbetsmiljön för uppdragstagare? Och vad skulle det i så fall betyda?
Om den svenska modellens påstådda otillräcklighet och EU-direktivens förmenta förträfflighet.
Några rader om vad journalister kan vägra göra på jobbet och vad som kan förvägras dem på fritiden.
Frilans Finans nya kollektivavtal med Säljarnas sägs bidra till bättre ordning i gigekonomin - men hur fungerar det i praktiken?
Förvaltningsrättens dom i Taskrunner-målet visar på vikten av att se bortom de tekniska plattformarna på hur arbetet faktiskt utförs.
För 50 år sedan började uppdragstagare att organisera sig fackligt inom Journalistförbundet. De frågor som ställdes då känns igen från dagens debatt.
Även extraknäck kan bedrivas under ordnade och försäkrade former. Kollektivavtal erbjuder både utökad flexibilitet och större trygghet.
Transports avtal med Foodora löser inte alla problem med en gång - men lägger en avgörande grund för fortsatt fackligt arbete
See all

Anteckningar om arbetslivet