Friheten i arbetet och friheten från arbetet

Några rader om vad journalister kan vägra göra på jobbet och vad som kan förvägras dem på fritiden.

Read →